Telefonní kontakt: 596 625 045
733 746 451

Screening preeklampsie - u nás automaticky součástí screeningu!

Preeklampsie 

Screening preeclampsie a  je u nás automaticky součástí Prvotrimestrálního screeningu! 

Vyšetření je prováděno v souladu se standardy The Fetal Medicine Foundation, plně kvalifikovanými lékařkami, propláceno všemi zdravotními pojišťovnami.

Preeklampsie je nejčastějším závažným onemocněním v těhotenství. Postihuje 2-8% všech těhotných a v současnosti je definována jako nález zvýšeného krevního tlaku spolu s přítomností bílkoviny v moči těhotné. Současně může být doprovázena růstovým zpomalením plodu s četnými zdravotními následky pro plod a dítě v dalším životě.

Toto onemocnění může mít řadu podob, nicméně platí, že čím dříve začíná, tím těžší má průběh a tím více ohrožuje ženu i její ještě nenarozené miminko.

Zásadní je, že screening preeklampsie je nejpřesnější právě pro tyto časné nejzávažnější formy.

 

Screening preeklampsie

Tichá hrozba, mnoho následků

Zrádné na tomto onemocnění je, že se po dlouhou dobu rozvíjí bez jasných příznaků, kterých by si žena mohla všimnout. Screening je tak schopen identifikovat ty ženy, které je nutné podrobněji sledovat a včas zachytit rozvíjející se preeklampsii.

Konkrétní následky tohoto onemocnění mohou být různé, avšak vzhledem k tomu, že centrem všeho je placenta, v riziku je žena i plod.

Žena je vystavena těmto možným následkům:

  • Poškození řady orgánů vystupňovaným krevním tlakem při nedostatečné léčbě
  • Riziko krvácení do mozku
  • Rozvoj eklampsie při včas neřešené preeklampsi - křeče celého těla se ztrátou vědomí, při níž jsou žena i její plod vystaveni vysokému riziku úmrtí.

Postižení plodu se souhrnně nazývá růstová restrikce plodu (angl. Fetal Growth Restriction, FGR) a může vést k těmto komplikacím:

  • zpomalení růstu plodu s nedostatečnou tvorbou zásob pro porod
  • nedostatečná výživa orgánů plodu (mozku, ledvin aj.) s následky pro celý život dítěte
  • v nejhorším případě až nitroděložní smrt plodu

Jak vyšetření probíhá?

Screening preeklampsie může být proveden buď samostatně nebo může být součástí kombinovaného prvotrimestrálního screeningu, kdy pouze rozšiřuje jeho jednotlivé části:

  • Krevní odběry – doplnění o PLGF (placentární růstový faktor)
  • Anamnéza – doplnění o otázky směřující na výskyt preeklampsie v rodině a v předchozích těhotenstvích
  • Ultrazvukové vyšetření – doplnění o vyšetření průtoku v děložních tepnách

Chcete se na toto vyšetření objednat?

Pokud jste pacientka registrovaná u nás, budete automaticky na toto vyšetření objednána během návštěvy v těhotenské poradně.

Pokud jste pacientka registrovaná jinde a chtěla byste toto vyšetření absolvovat u nás, není problém. Můžete se objednat telefonicky na telefonu: 733 746 451, nebo e-mailem: info@gynordplus.cz

On-line objednání

frame-scrollup