Telefonní kontakt: 596 625 045
733 746 451

Zdraví a imunita - pomůžeme Vám s posílením

VITAMÍNOVÁ TERAPIE

Role vitamínů v lidském organismu je nezastupitelná. Vitamíny si náš organismus nedokáže syntetizovat sám, potřebuje je přijímat ze stravy. 

Většina lidí má však příjem těchto nutrituentů značně snížený a vhodná je tedy jejich saturace- doplnění do určitých, pro bezvadné fungování organismu nutných hladin. 

 

Vitamin C  = kyselina askorbová 

má pro člověka životně zásadní význam. Je silný antioxidant a je důležitý pro normální průběh biochemických reakcí, např. podporuje detoxikační reakce v játrech, tvorbu kolagenu, vstřebávání železa, metabolizmus tuků, atd. Plní zejména antioxidační roli při oxidativním stresu, který vzniká díky každodennímu stresu, ze znečištěného ovzduší, ze špatné životosprávy apod. Kyselina askorbová především také podporuje celkovou imunitu. I jeho méně výrazný nedostatek představuje rizikový faktor vzniku chronických zánětlivých a onkologických onemocnění. Nedostatek kyseliny askorbové  se projevuje především srdečně-cévními obtížemi, poruchami hojení ran, sníženou tolerancí stresu, narušenou funkcí imunity, zvýšenou vnímavostí k bakteriálním a virovým infekcím a dalšími patologickými stavy. 

Vitamin C a imunitní systém   - má významnou úlohu při fungování imunitního systému

- pomáhá v procesech hojení

- pomáhá v tvorbě kvalitní jizvy

- pomáhá snižovat zánětlivé mediátory

- spoluzajišťuje bariérovou imunní funkci sliznice 


Díky významnému vlivu vitaminu C na imunitní systém vede jeho deficit k oslabení obranyschopnosti a zvýšenou náchylnost k infekčním onemocněním.  Deficit vitaminu C, který často předchází vzniku infekčních onemocnění, je samotným průběhem onemocnění dále prohlubován díky zvýšené spotřebě vitaminu a to je i důvodem, proč jsou požadavky na jeho doplňování  jako součásti léčby infekčních onemocnění podstatně větší než dávky preventivní.

Vitamin C a protinádorová imunita 

Kromě mechanismů posilování protiinfekční imunity podporuje vitamin C i protinádorovou imunitu.

vitamin C podporuje aktivitu NK buněk, které hrají významnou roli nejen v protivirové, ale i v protinádorové imunitě

vitamin C tím, že působí antioxidačně a snižuje aktivitu některých prozánětlivých cytokinů, omezuje celkovou zánětlivou aktivitu, která hraje v etiologii maligních onemocnění významnou roli.

Některé mechanismy působení vitaminu C jsou specificky protinádorové. Použití vysokodávkovaného, infuzně podávaného vitaminu C (IVC) jako komplementárního léčiva u onkologických pacientů je založeno na ověřeném předpokladu, že tito pacienti trpí často velmi výrazným nedostatkem vitaminu C. Následkem tohoto nedostatku tohoto významného antioxidantu  je pacient zvýšeně vystaven oxidativnímu stresu, který podporuje maligní změny buněk,  a navíc onkologická léčiva často prohlubují oxidativní stres. Proto má podávání vysokých dávek vitaminu C své místo v komplementární léčby onkologicky nemocných.

Vitamin C a alergie

V souvislosti s imunitním systémem a rolí vitaminu C je třeba zmínit i alergická onemocnění. Alergie lze souhrnně charakterizovat jako patologické reakce imunitního systému na půspbení zevní látky. V léčbě alergických onemocnění může mít význam vitamin C, a to nejen nejen svým přímým působením na imunitu, ale především na oxidativní stres. 
Role vitaminu C má své místo v léčbě alergií i díky svému působení na produkci histaminu. K rozvoji alergických příznaků přispívá produkce histaminu následkem degranulace žírných buněk a indukce enzymu histidin dekarboxylázy působením ROS během alergického zánětu. Intenzitu obou uvedených pochodů (a tedy i produkci histaminu a s ním spojených alergických příznaků) lze snížit antioxidativním působením vitaminu C. Protože alergická onemocnění často doprovází deficit askorbátu, vitamin C (ve vyšších dávkách a přiměřené formě, která zajistí dostatečnou biologickou dostupnost) díky svému antioxidativnímu a protizánětlivému působení může přispět k léčbě exacerbací alergických onemocnění.

Výskyt deficitu vitaminu C 

Jak vyplývá ze zásadní a vitaminu C pro imunitní systém, je jeho dostatečná hladina nutná pro veškeré aspekty obranyschopnosti organismu, nejen protiinfekční, ale i protinádorovou a prevenci alergií. Řada studií ukázala, že deficit vitaminu C je velmi častý i v rozvinutých zemích. Jak ukázal jeden z průzkumů, až pětina Evropanů nemá dostatečný příjem vitaminu C. Hlavními faktory vzniku snížené hladiny vitaminu C je strava chudá na vitaminy, životní prostředí znečištěné oxidanty, kouření a nárůst výskytu chronických onemocnění, doprovázených oxidativním stresem a chronickým zánětem (tzv. low-grade inflammation), která přispívají ke zvýšené spotřebě vitaminu C v organismu a poklesu jeho systémové hladiny. 

 
Zásady suplementace

Zatímco k  pravidelnému a chronickému doplňování hladiny Vitaminu C  stačí běžné podání ústy  v dávkách do 400 mg ( vyšší  dávky podané klasickou  tabletovou formou  se následkem omezené kapacity střevních transportérů nevstřebávají a jsou z těla vyloučeny),  je pro kompenzaci lehkého deficitu vhodná liposomální forma podaná ústy, která se díky ochranné vrstvě liposomů výrazně lépe vstřebává (není vázána na střevní transportéry s omezenou kapacitou) a umožňuje dosažení podstatně vyšší plasmatické hladiny.

Pro výrazný deficit a onemocnění spojená s oxidativním stresem, a všude tam, kde chceme dosáhnout několikanásobně vyšších plasmatických hladin při onemocněních nebo při fyzické či psychické zátěži je vhodná intravenózní aplikace dávek v řádu gramů. 

 

Vitamíny skupiny B, souhrnně nazývané jako B-komplex

Esenciální látky, které zajišťují správné fungování našeho organismu. Dodávají tělu energii, podporují činnost nervové soustavy, přispívají k regeneraci pokožky a sliznic.

  • B1 (THIAMIN) působí příznivě na nervový systém a proti únavě.
  • B2 (RIBOFLAVIN) je důležitý pro stav kůže, očí, pozitivní vliv má na funkci srdce a dalších orgánů, přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.
  • B3 (NIACIN) je nutný pro uvolňování energie z potravy, pomáhá udržovat činnost nervové soustavy.
  • B5 (KYSELINA PANTOTHENOVÁ) se vyskytuje ve všech tkáních těla a její funkce je nezastupitelná. Jako součást koenzymu A je skutečnou křižovatkou řady chemických pochodů v těle. Zlepšuje kvalitu kůže, vlasů a nehtů.
  • B6 (PYRIDOXIN) pomáhá léčit chudokrevnost, nervové potíže.
  • B9 (KYSELINA LISTOVÁ) se doporučuje ve zvýšeném množství užívat během těhotenství, nejlépe tři měsíce před samotným otěhotněním (napomáhá dělení buněk, podporuje růst plodu).
  • B12 (KOBALAMIN) je důležitý pro správnou funkci krvetvorby, nezbytný pro správnou funkci nervového systému, zlepšuje paměť, podporuje koncentraci.

Vitamín A 

působí proti nemocem očí (šeroslepost, suché oči), je jedním z nejvýznamnějších vitamínů pro zdravou kůži a vlasy, zvyšuje imunitu.

 

Vitamín D3 

je nezbytný pro silný imunitní systém a kosti, podílí se na udržení stálé hladiny vápníku v krvi.

 

Vitamín E  

patří k nejdůležitějším antioxidantům. Chrání buňky před volnými radikály, oxidačním stresem a zároveň pomáhá zpomalovat stárnutí buněk. Nedostatek vitamínu E způsobuje neurologické potíže a snižuje obranyschopnost.

 
Jako u každého léčiva i u vitaminové terapie je třeba zvažovat aktuální stav organizmu, indikace i kontraindikace k podání. Doporučení terapie je tedy vždy  nutné pouze lékařem !
 

Infúzní terapie 

           Při této terapii obdržíte vhodnou dávku vitamínů nitrožilně.

           Infuzní terapie není hrazena ze zdravotního pojištění

           Infuzní terapie je vázána na lékařský předpis.

           Nejčastěji doporučujeme sérii 3-5 infuzí aplikovaných v týdenních intervalech, ovšem vhodnou frekvenci právě pro Vás určí lékař

           Infuze podává zdravotní sestra v dávce stanovené lékařem, aplikace trvá cca 30 minut. 

           V den aplikace je vhodné  zvýšit příjem tekutin na 1,5-2 litry

           Jedná se o ambulantní výkon, po kterém nemáte žádná omezení.

           Cena 950,- Kč  za 1 aplikaci

           ( konsultace s lékařem, aplikace zdravotní sestrou, vitaminový preparát, infuzní roztok, jednorázový infuzní set)

 

 


 

frame-scrollup