Telefonní kontakt: 596 625 045
733 746 451

Děložní myomy

Co je to děložní myom?

Děložní myomy jsou nezhoubné nádory, které vyrůstají z děložní stěny tvořené hladkou svalovinou. Při velikosti  menší než 1 cm nejsou klinicky významné ani jednoznačně prokazatelné. Myomy se objevují osamoceně nebo jako vícečetné a postihují cca 30-40 % žen v produktivním věku. U asi jedné třetiny žen myomy nevyvolávají velké obtíže a stačí je jen sledovat v rámci pravidelných gynekologických prohlídek, nejlépe ultrazvukem. U většiny se však myomy projevují více či méně specifickými obtížemi, z nichž nejtypičtější je nadměrné děložní krvácení.

Klasifikace myomů

Podle umístění vzhledem ke stěně dělohy rozeznáváme tři hlavní typy myomů:

  • a) subserózní, klenoucí se pod zevní povrch dělohy, směrem do dutiny břišní
  • b) submukózní, uložené těsně pod povrchem sliznice a vyklenující se do dutiny děložní
  • c) intramurální, prostupující celou šíří stěny děložní.       

 

Je-li myom spojen s dělohou pouze tenkou stopkou, hovoříme o myomech stopkatých neboli pendulujících. I tyto myomy mohou být uloženy buď v dutině děložní nebo navenek dělohy – podle toho se k jejich odstranění volí přístup hysteroskopický (z dutiny děložní) nebo laparoskopický (z dutiny břišní). Léčba pendulujících myomů je sice pouze chirurgická, ale v porovnání s ostatními myomy většinou snazší, protože stačí přerušit stopku a netřeba zasahovat do stěny děložní.

druhy myomů

Pro léčbu je důležitá celková  lokalizace myomů  vzhledem k okolním strukturám v malé pánvi. Podle toho rozlišujeme myomy uložené na přední či zadní stěně děložní, na děložním fundu, v hranách děložních či v oblasti děložního isthmu nebo hrdla.

 

Proč myomy vznikají?

Příčina vzniku těchto nezhoubných nádorů dělohy je nejasná.  Roli v růstu myomů hrají ženské hormony, je možný vliv genetiky i některých látek z vnějšího prostředí. Na druhou stranu přímý  vliv užívání hormonální antikoncepce (HAK) na vznik nebo růst myomů nebyl prokázán. Naopak je při užívání nízko-dávkované HAK popisováno zkrácení menstruačního krvácení a zlepšení krevního obrazu (vzestup počtu červených krvinek, hematokritu a hemoglobinu). V současnosti je současné užívání antikoncepce je považováno za mírný ochranný faktor. Pro prevenci i v léčbě krvácení u pacientek s myomy je vhodné zavedení nitroděložního systému  s levo-norgestrelem ( IUS- Mirena, IUS- Levosert) 

 

frame-scrollup