Telefonní kontakt: 596 625 045
733 746 451

Screening trombofilií

O screeningu trombofilií

Od roku 2010 nabízíme možnost vyšetření tzv. trombofilních mutací všem našim pacientkám, jejich příbuzným a také celé široké veřejnosti. S vývojem genetických vyšetřovacích metod a jejich cenovou dostupností jsme postupně rozšířili nabídku vyšetřovaných mutací, takže v dnešní době naše nabídka pokrývá nejčastější trombofilie v naší populaci.
 

Co je to trombofilie?

Trombofilie je odborné označení stavu, při němž je zvýšené riziko vzniku trombózy, neboli patologické krevní sraženiny v krevním řečišti. Trombofilie dělíme na vrozené a získané. Vrozené trombofilie jsou mutacemi (změnami) DNA, které jsou spolu s celou DNA člověka během života neměnné. U nosičů těchto mutací je tak neustále přítomné určité riziko vzniku trombózy. Oproti tomu získané trombofilie jsou stavy vzniklé během života člověka na základě jiné příčiny. Zde patří různá hematologická (např. leukemie), autoimunitní (systémový lupus) a jiná onemocnění.

Vyšetřované mutace

Díky spolupráci se společností GHC Genetics, přední genetickou laboratoří v České republice, nabízíme vyšetření trombofilních mutací v různých kombinacích dle preferencí každého zájemce. Jednotlivé trombofilní mutace jsou tyto:

  • Faktor V Leiden
  • Faktor II - protrombin
  • MTHFR (methylentetrahydrofolátreduktáza) - C677T a A1298C
  • PAI-1 (inhibitor tkáňového aktivátoru plazminogenu)

 


Více informací o vyšetřovaných trombofilních mutacích a zdravotních následcích naleznete na:

https://www.euclaboratore.cz/clanky/nejcastejsi-dedicne-trombofilie/

 

frame-scrollup