Telefonní kontakt: 596 625 045
733 746 451

Psychosomatika

Co je to psychosomatika?  

Psychosomatika je lékařská věda zabývající se celou osobou, protože každá lidská choroba vzniká v určitém kontextu.

 

Jaké nástroje používáme  při psychosomatické konsultaci? 

Hlavním nástrojem psychosomatické léčby je způsob myšlení, schopnost chápání bio- psycho- sociální celistvosti člověka, tedy vnímat u každého člověka naprosto individuální souvislosti tělesné, duševní i duchovní, zasazené do určitého sociálního prostředí.

Symptom, syndrom nemo nemoc, která připoutá naši pozornost  může ukazovat na potíže nejen v tělesné vrstvě ( bio), ale i ve kteréholi ostatní. 

Základem je tedy otevřená a respektující komunikace.  Jsem přesvědčena, že význam vztahu, slova a naděje v uzdravení je obrovský. 

 metody působící na vrstvu bio - tedy na tělo

- předepisujeme léky

- doporučujeme individualizovaná dietní opatření

- spolupracujeme s naturopatkou při doporučení potravinových doplňků

- zvažujeme možnosti fytoterapie

- doporučujeme fyzioterapii či rehabilitace, či komplexně působící balneoterapi

 metody půspbící na vrstvu psycho - tedy psychickou 

- práce s časovou osou

- relaxační techniky ( autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace)     

- práce s dechem             

 

Psychosomatický přístup aplikuji plošně ve své ambulantní praxi, ovšem k cílené psychosomatické konsultaci je třeba si vyhradit čas. 

Osvědčuje se koncept 1+2 , tedy 1. konsultace v rozsahu 90 minut, a následně s odstupem 2.-4.týdnů další 2. a 3. konsultace v rozsahu 50 minut. 

Cena konsultace : 1. konsultace 1300 Kč.   2. a 3. konsultace 800 Kč 

frame-scrollup