Telefonní kontakt: 596 625 045
733 746 451

Náš tým

Jsme GYNORDplus a naším hlavním cílem je,

abyste byla zdravá a cítila se dobře!  

Náš tým pro to udělá vše. 

 

 

LÉKAŘSKÝ TÝM

MUDr. Martina Vortelová Baričáková  

gynekolog, psychosomatik

vedení společnosti 

MUDr.Martina Vortelová BaričákováV roce 2001 jsem absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a začala pracovat na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Havířov a Nemocnice ve Frýdku-Místku. Porodnictví se mi stalo velkou radostí. V roce 2004 jsem složila atestaci z oboru gynekologie a porodnictví a následně v roce 2007 Specializační způsobilost v oboru. V roce 2008 jsem nastoupila do FN Ostrava, kde jsem se věnovala převedším  péči o těhotné v ambulanci pro riziková těhotenství a porodnímu sálu. Tato práce mne velmi bavila a naplňovala. Do života mi však vstoupila závažná nemoc. Díky skvělým lidem a úžasné medicíně jsem léčbu zvládla a mohla se vrátit zpět do pracovního života, do ambulantní gynekologie. Díky nabytým intenzivním osobním zkušenostem jsem se začala velmi zajímat o příčiny nemocí, o propojení našeho těla s naší myslí a vlivu prostřední, ve kterém se pohybujeme.  Mnoho otázek mi pomohlo zodpovědět studium jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého, ale ucelený obrázek mi pomohla složit až psychosomatika, lékařský obor, ve kterém se od roku 2019 intenzivně vzdělávám a obohacuji tím svou ambulantní gynekologickou praxi. Vnímám každou svou pacientku nejen skrze výsledky lékařských vyšetření, ale jako individualitu zasazenou do svého domácího a pracovního prostřední, v různém psychickém rozpoložení.  

Věřím, že tento komplexní, celostní přístup je vždy pro pacientky přínosnější a propojení gynekologie a psychosomatiky mi dává hluboký smysl. 

 

Dosažené vzdělání 

2001 - ukončení studia- LF UP v Olomouci

2004-  atestace v oboru gynekologie a porodnictví

2007 - specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví

2021 - zařazení do oboru psychosomatika

 

Kurzy, školení, stáže

2007- 3 měsíční stáž VFN Praha - Porodnice u Apolináře

2007 - ČLK- Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon fce lektor, poskyt. poradenských sl. 

2015- 2017 studium jednooborové psychologie FF UP v Olomouci

2015 - BRC - pobyt ve Tmě -7 dní

2016 - 2018 sebezkušenoství individuální psychoterapie ( Gestalt) 

2020 - 2022 IPVZ - Kurz Základní psychosomatická péče I.-IX.

2021 - 2023 sebezkušenostní skupinová psychoterapie- v rámci vzdělávání v Psychosomatice

2022 - Práce s časovou osou - MUDr. V.Chvála , PhDr.L.Trapková- LIRTAPS, o.p.s.

2022 -  diplom Celoživotního vzdělávání ( aktuálně platný do roku 2026) 

Účast minimálně  na 5 vzdělávacích akcích / kongresech ročně v ČR i zahraničí

 

Praxe                        

2011 - 2002  - FN Ostrava - porodnicko- gynekologická klinika

2002 - 2004  - NsP Havířov 

2004 - 2007  - Nemocnice ve Frýdku-Místku

od 2015        - spolupráce s BRC v Čeldané  při Terapii Tmou

2022 - 2023  - spolupráce se Sanatoria Klimkovice 

od 2008        - FN Ostrava - s různým rozsahem spolupráce...     

 

 

MUDr. SYLVA BAJSOVÁ

GynPorCENTRUM Krnov | Gynekologická ambulance

V roce 2009  promovala na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. 
Hned po škole nastoupila na Gynekologicko-porodnickou kliniku FN Ostrava, kde  se zařadila do onkogynekologického týmu. V r. 2015 získala Specializaci v oboru gynekologie a porodnictví a nyní  přihlášená ve vzdělávacím programu nástavbového oboru Onkogynekologie.
Od r.2016 má také úvazek na Ostravské univerzitě - výuka gynekologicko-porodnických předmětů na katedře chirurgických oborů. Funkční licenci F 017 Kolposkopická expertíza jsem získala v roce 2017.
 
PS. MUDr. Sylva Bajsová je skvělá lékařka, expertka ve svém oboru, avšak je  především empatická, milá a lidská lékařka  a  Vaše onkologická prevence bude v těch nejlepších rukou!

 

MUDr. HELENA FOUSKOVÁ

MUDr. Helena Fousková

Promovala v roce 1985 na Lékařské fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, dnes Masarykova Univerzita Brno. Poté nastoupila na místo sekundárního lékaře na Gynekologicko-porodnické oddělení MÚNZ Ostrava-Fifejdy, dnešní Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy. V roce 1989 získala atestaci I. stupně v oboru „Gynekologie a porodnictví“. Od roku 1989 pracovala jako obvodní gynekolog Městské polikliniky Ostrava 1 v Ostravě-Mariánských Horách. V roce 1990 úspěšně složila atestaci II. stupně v oboru „Dětská gynekologie“. V roce 1994 otevřela svou soukromou gynekologickou ambulanci na adrese Slavníkovců 7, Ostrava – Mariánské Hory .Po dobu své celé kariéry se MUDr. Helena Fousková pravidelně účastní celé řady seminářů a kongresů jak v České republice, tak i v zahraničí, a to v obou oborech – gynekologii i dětské gynekologii. Je členkou České společnosti gynekologie dětí a dospívajících České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP).

Kromě obou atestací z gynekologie získala MUDr. Helena Fousková třetí, nadstavbovou atestaci v oboru „Veřejné zdravotnictví“ pro manažery ve zdravotnictví v roce 2003. Svou soukromou ambulanci,  dnes GYNORD plus, s.r.o.,  kterou do listopadu 2022 provozovala se svým synem MUDr. Karlem Fouskem,  prodala MUDr. Martině Vortelové Baričákové.   V ambulanci však pracuje stále  a všichni jsme za to moc rádi:-) ​

 

MUDr. MARIE  RASZYKOVÁ

MUDr. Marie RaszykováAbsolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Od roku 2012 pracuje na Porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice Ostrava (PGK FNO). Atestaci v oboru gynekologie a porodnictví získala v roce 2017. Je členkou onkogynekologického týmu PGK FNO, v jehož rámci se specializuje na onkogynkologickou ultrazvukovou diagnostiku. Kromě toho je také držitelkou mezinárodně uznávaných certifikátů v oblasti prenatální ultrazvukové diagnostiky. V naší ambulanci působí od roku 2018.

Je členkou ČGPS (Česká gynekologicko-porodnická společnost) a SNGP (Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků. Spolupracovala na řadě klinických studií v oblasti ultrazvukové diagnostiky a farmakologické léčby některých gynekologických onemocnění (např. léčba urgentní inkontinence pomocí botulotoxinu).

PS. paní doktorka je aktuálně na mateřské dovolené ( což nás sice dost mrzí, ale jejím dětem to opravdu ze srdce přejeme .-) ) 

 

 MUDr. Michaela Bukovanská

IMG_5117.jpg            Paní doktorka absolvovala LF UPJŠ v Košicích v roce 2011. Po ukončení    univerzity nastoupila do    Fakutlní nemocnice v Košicích. Od roku 2013 pak pracovala  ve FN Ostrava, kde se stala  nepostradatelným členem týmu prenatální diagnostiky. MUDr. Bukovanská je plně erudovaná k provádění v provádění prvotrimestrálního kombinovaného screeningu, včetně softmarkerů, screeningu  preeklampsie i morfologického ultrazvuku ve druhém trimestru dle protokolu Fetal Medicine Foundation.  Diagnostiku a management růstové restrikce plodu provádí v souladu s  mezinárodním protokolem  Medicina Fetal Barcelona.

Europskou atestaci v oboru gynekologie a porodnictví složila v roce 2018.

PS.  pokud hledáte opravdu laskavou lékařku, která Vám detailně představí Vašeho broučka , pak jste zde na pravém místě. Paní doktorka Bukovanská Vám vše krásně vysvětlí a dokáže udělat tu nejkrásnější fotku Vašeho miminka :-)

 

MUDr. ANASTASIIA  BAL
Paní doktorka Bal po studiu medicíny nastoupila do Vítkovické nemocnice v Ostravě,  kde stále pracuje na plný úvazek. MUDr. Bal se specializuje na diagnostiku, management a terapii endometriózy. V prosinci 2023 úspěšně složila atestaci z oboru. 

 

Fyzioterapie

Mgr. Tereza Sikorová    Specialistka na gynekologickou fyzioterapii.                                                    

     

 Manuální terapie jizvy                     

 Ošetření diastázy                                        

 Aktivace pánevního dna

 

Klinický nutriční terapeut:

Ing. Daria Panáčová 

      

Absolventka oboru Klinická nutriční medicína na Škole naturopatie. Celostní přístup ke zdraví vnímá jako účinný nástroj k řešení  zdravotních potíží. Studium a aplikace principů současné funkční medicíny a terapeutické funkční výživy se stalo zásadní součástí jejího  života a také možností, jak pomáhat těm, kdo chtějí převzít odpovědnost za své zdraví do vlastních rukou.


Od roku 2020 využívá  také epigenetické DNA testování, které považuje za jeden z úžasných a dostupných nástrojů prevence zdraví.
Nenabízí jednoduché řešení (i když v některých případech jednoduché být může), nabízí uplatnění svých znalostí, zkušeností a úsilí pomoci řešit Vaše zdravotní potíže. Její nadšení je nakažlivé :-) Bude Vám ve Vašem snažení milou, ale pevnou podporou. 

https://klinickanutricnimedicina.cz/

 

 

Porodní asistentka:

Marcela Břenková

Marcela Břenková

Po studiu na Gymnáziu Fr. Hajdy v Ostravě – Hrabůvce se Marcela Břenková rozhodla pro práci ve zdravotnictví. V roce 1993 pak ukončila vzdělání na Střední zdravotnické škole v Ostravě – Vítkovicích v oboru „všeobecná sestra“, následujícího roku pak završila svou zdravotnickou přípravu v oboru „porodní asistentka“. V průběhu studia na SZŠ pracovala jako ošetřovatelka na gynekologicko-porodnickém oddělení Městské nemocnice Ostrava, kam poté také nastoupila jako porodní asistentka. Od roku 2005 pracuje Marcela Břenková ve společnosti GYNORD plus, s.r.o., jako porodní asistentka.

Kromě porodní asistentky je také Marcela Břenková instruktorkou kojeneckého a batolecího plavání (pětiletá praxe v tomto oboru) a instruktorkou cvičení pro těhotné, rodičky a gynekologicky nemocné ženy.

PS- Marcela je stále připravena Vám pomoci, je Vaší podporou v těhotenství , v nemoci, zkušeně Vám odebere krev a naladí kontrolu, odpovídá Vám na Vaše telefony i emaily.  Chod ambulance zná do posledního detailu, je její duší, bez které by to prostě nefungovalo:-) 

 

Pomocný personál:

Lucie Hlavicová - s naší milou Luckou se můžete potkat na recepci naší ambulance, je to usměvavá, optimistická duše, vstřícná a ochotná najít pro Vás ten nejlepší termín k vyšetření. Pokud není na recepci, pak si můžete být jisté, že se stará o chod ambulance v zákulisí:-) 

Lucie Hlavicová

 

 

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI :

BARBORA MECOVÁ - komunitní porodní asistentka

Komunitní porodní asistentka, jejíž motto je, že v porodnictví  je stále co zlepšovat.  Proto se aktivně vzdělává v nových     porodnických trendech  a možnostech péče o těhotné ženy a své zkušenosti pak aktivně využívá ve své praxi. 

Vnímá, že porod je  fyziolog

ický děj , aby však mohly porodní hormony dobře fungovat, potřebuje mít žena  pocit bezpečí, lásky, tepla a plné podpory okolí. Přítomnost soukromé porodní asistentky zajistí komplexní, kontinuální  a přitom individuální péči.

Bára tak poskytuje maximální podporu v těhotenství, během porodu a také v době šestinedělí, kdy je mnohdy potřeba podpory v kojení. 

 
frame-scrollup