Telefonní kontakt: 596 625 045

Náš tým

Lékaři:

MUDr. Helena Fousková

Promovala v roce 1985 na Lékařské fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, dnes Masarykova Univerzita Brno. Poté nastoupila na místo sekundárního lékaře na Gynekologicko-porodnické oddělení MÚNZ Ostrava-Fifejdy, dnešní Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy. V roce 1989 získala atestaci I. stupně v oboru „Gynekologie a porodnictví“. Od roku 1989 pracovala jako obvodní gynekolog Městské polikliniky Ostrava 1 v Ostravě-Mariánských Horách. V roce 1990 úspěšně složila atestaci II. stupně v oboru „Dětská gynekologie“. V roce 1994 otevřela svou soukromou gynekologickou ambulanci na adrese Slavníkovců 7, Ostrava – Mariánské Hory, kterou spolu se svým synem, MUDr. Karlem Fouskem (níže), provozuje dodnes (dnes GYNORD plus, s.r.o.).

Po dobu své celé kariéry se MUDr. Helena Fousková pravidelně účastní celé řady seminářů a kongresů jak v České republice, tak i v zahraničí, a to v obou oborech – gynekologii i dětské gynekologii. Je členkou České společnosti gynekologie dětí a dospívajících České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP).

Kromě obou atestací z gynekologie získala MUDr. Helena Fousková třetí, nadstavbovou atestaci v oboru „Veřejné zdravotnictví“ pro manažery ve zdravotnictví v roce 2003.

MUDr. Karel Fousek

Po absolvování 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2013 nastoupil jako sekundární lékař na gynekologicko-porodnické oddělení Městské nemocnice Ostrava (MNO), kde pracuje dodnes. Od roku 2015 pracuje ve společnosti GYNORD plus, s.r.o. Na podzim 2018 úspěšně složil atestaci v oboru gynekologie a porodnictví a stal se jedním z vedoucích lékařů porodního sálu MNO, specializujícím se především na růstové patologie plodů, diagnostiku a management preeklampsie. Od ledna 2019 také převzal pozici vedoucího lékaře společnosti GYNORD plus po své matce, MUDr. Heleně Fouskové.

MUDr. Karel Fousek se specializuje na ultrazvukovou prenatální diagnostiku a je držitelem řady mezinárodně uznávaných ultrazvukových certifikátů.

MUDr. Magda Bělařová

Promovala v roce 1968 na Lékařské fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, dnes Masarykova Univerzita Brno. Po promoci nastoupila jako sekundářní lékař na gynekologicko-porodnické oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě. Atestaci I. stupně v oboru "Gynekologie a porodnictví" získala v roce 1972 a v roce 1978 pak i atestaci II. stupně v témže oboru. Během své praxe ve Vítkovické nemocnici absolvovala jako lékařka v letech 1983-1988 zahraniční stáž v Tunisku. V roce 1994 nastoupila do Lázní Klimkovice jako vedoucí lékař gynekologie a porodnictví a kromě toho vykonávala práci vedoucího lékaře lázní. Od roku 2009 spolupracuje se společností GYNORDplus, s.r.o.

Spolupracující lékaři:

MUDr. Michal Mihula

Promoval v roce 1999 na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poté nastoupil na gynekologicko-porodnické oddělení Městské nemocnice Ostrava (MNO) jako sekundární lékař. Od roku 2007 působí jako vedoucí lékař oddělení operační gynekologie a rizikových gravidit MNO. Dále je vedoucím lékařem ambulance onkogynekologické prevence MNO a od roku 2007 držitel funkční licence expertní kolposkopie opravňující k provádění konziliárních vyšetření prekanceróz gynekologických orgánů. Je také vedoucím lékařem Zákrokového sálu Ostrava, který jako jediný v Ostravě provádí konizace v lokalní anestezii v ambulantním režimu.

Kromě práce gynekologa se MUDr. Michal Mihula věnuje pravidelné přednáškové činnosti pro gynekology, pediatry a střední zdravotnický personál na téma HPV infekce a prekanceróz gynekologických orgánů.

MUDr. Marie Raszyková

MUDr. Michal Poláček

Porodní asistentky:

Marcela Břenková

Po studiu na Gymnáziu Fr. Hajdy v Ostravě – Hrabůvce se Marcela Břenková rozhodla pro práci ve zdravotnictví. V roce 1993 pak ukončila vzdělání na Střední zdravotnické škole v Ostravě – Vítkovicích v oboru „všeobecná sestra“, následujícího roku pak završila svou zdravotnickou přípravu v oboru „porodní asistentka“. V průběhu studia na SZŠ pracovala jako ošetřovatelka na gynekologicko-porodnickém oddělení Městské nemocnice Ostrava, kam poté také nastoupila jako porodní asistentka. Od roku 2005 pracuje Marcela Břenková ve společnosti GYNORD plus, s.r.o., jako porodní asistentka.

Kromě porodní asistentky je také Marcela Břenková instruktorkou kojeneckého a batolecího plavání (pětiletá praxe v tomto oboru) a instruktorkou cvičení pro těhotné, rodičky a gynekologicky nemocné ženy.

Zdeňka Poledníková

V roce 1989 úspěšně zakončila studium v oboru "všeobecná sestra" na Střední zdravotnické škole (SZŠ) v Ostravě-Vítkovicích. Následně si Zdeňka Poledníková doplnila vzdělání v oboru "porodní asistentka" na SZŠ Olomouc, které zakončila v roce 1991 maturitou. Mezi roky 1989-1993 pracovala jako porodní asistentka na gynekologicko.porodnickém oddělení Městské nemocnice Ostrava (MNO). V letech 1994-2007 pracovala jako dispečer Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, na což v letech 2008-2013 navázala svou prací lektora první pomoci. Od roku 2014 do roku 2019 pracovala jako zdravotní sestra v dermatologické ambulanci. Od dubna 2019 začala Zdeňka Poledníková pracovat ve společnosti GYNORD plus, s.r.o., jako porodní asistentka.

Kromě porodní asistentky je také Zdeňka Poledníková lektorkou "První pomoci pro život" a "Doktorem Datlíkem" a rozhodčím na soutěžích hlídek mladých zdravotníků.

Jindřiška Samáková

Pomocný personál:

Lucie Hlavicová

 

frame-scrollup