Telefonní kontakt: 596 625 045

Náš tým

Lékaři:

MUDr. Helena Fousková

MUDr. Helena Fousková

Promovala v roce 1985 na Lékařské fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, dnes Masarykova Univerzita Brno. Poté nastoupila na místo sekundárního lékaře na Gynekologicko-porodnické oddělení MÚNZ Ostrava-Fifejdy, dnešní Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy. V roce 1989 získala atestaci I. stupně v oboru „Gynekologie a porodnictví“. Od roku 1989 pracovala jako obvodní gynekolog Městské polikliniky Ostrava 1 v Ostravě-Mariánských Horách. V roce 1990 úspěšně složila atestaci II. stupně v oboru „Dětská gynekologie“. V roce 1994 otevřela svou soukromou gynekologickou ambulanci na adrese Slavníkovců 7, Ostrava – Mariánské Hory, kterou spolu se svým synem, MUDr. Karlem Fouskem (níže), provozuje dodnes (dnes GYNORD plus, s.r.o.).

Po dobu své celé kariéry se MUDr. Helena Fousková pravidelně účastní celé řady seminářů a kongresů jak v České republice, tak i v zahraničí, a to v obou oborech – gynekologii i dětské gynekologii. Je členkou České společnosti gynekologie dětí a dospívajících České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP).

Kromě obou atestací z gynekologie získala MUDr. Helena Fousková třetí, nadstavbovou atestaci v oboru „Veřejné zdravotnictví“ pro manažery ve zdravotnictví v roce 2003.

MUDr. Karel Fousek

MUDr. Karel Fousek

Absolvoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2013 působí na gynekologicko-porodnickém oddělení Městské nemocnice Ostrava (MNO). Od roku 2015 pracuje ve společnosti GYNORD plus, s.r.o. V roce 2018 získal atestaci v oboru gynekologie a porodnictví a stal se jedním z vedoucích lékařů porodního sálu MNO, specializujícím se především na růstové patologie plodů, diagnostiku a management preeklampsie. Od ledna 2019 také převzal pozici vedoucího lékaře společnosti GYNORD plus po své matce, MUDr. Heleně Fouskové.

MUDr. Karel Fousek se specializuje na ultrazvukovou prenatální diagnostiku, je držitelem řady mezinárodně uznávaných ultrazvukových certifikátů a pravidelným účastníkem mezinárodních kongresů a kurzů.

Více podrobností naleznete na jeho LinkedIn profilu.

 

Spolupracující lékaři:

 

MUDr. Michal Mihula

Promoval v roce 1999 na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poté nastoupil na gynekologicko-porodnické oddělení Městské nemocnice Ostrava (MNO) jako sekundární lékař. Od roku 2007 působí jako vedoucí lékař oddělení operační gynekologie a rizikových gravidit MNO. Dále je vedoucím lékařem ambulance onkogynekologické prevence MNO a od roku 2007 držitel funkční licence expertní kolposkopie opravňující k provádění konziliárních vyšetření prekanceróz gynekologických orgánů. Je také vedoucím lékařem Zákrokového sálu Ostrava, který jako jediný v Ostravě provádí konizace v lokalní anestezii v ambulantním režimu.

Kromě práce gynekologa se MUDr. Michal Mihula věnuje pravidelné přednáškové činnosti pro gynekology, pediatry a střední zdravotnický personál na téma HPV infekce a prekanceróz gynekologických orgánů.

MUDr. Marie Raszyková

MUDr. Marie RaszykováAbsolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Od roku 2012 pracuje na Porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice Ostrava (PGK FNO). Atestaci v oboru gynekologie a porodnictví získala v roce 2017. Je členkou onkogynekologického týmu PGK FNO, v jehož rámci se specializuje na onkogynkologickou ultrazvukovou diagnostiku. Kromě toho je také držitelkou mezinárodně uznávaných certifikátů v oblasti prenatální ultrazvukové diagnostiky. V naší ambulanci působí od roku 2018.

Je členkou ČGPS (Česká gynekologicko-porodnická společnost) a SNGP (Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků. Spolupracovala na řadě klinických studií v oblasti ultrazvukové diagnostiky a farmakologické léčby některých gynekologických onemocnění (např. léčba urgentní inkontinence pomocí botulotoxinu).

MUDr. Michal Poláček

Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Atestaci v oboru gynekologie a porodnictví získal v roce 1989. Od roku 1994 pracuje v oboru asistované reprodukce. Své zkušenosti rozvíjel na několika klinikách v Ostravě, Brně i v Praze.

V roce 2015 získal svou druhou atestaci v oboru reprodukční medicína. Je členem ČGPS (Česká gynekologicko-porodnická společnost) a SAR (Sekce asistované reprodukce). Kromě češtiny mluví také anglicky, německy a polsky.

 

Porodní asistentky:

Marcela Břenková

Marcela Břenková

Po studiu na Gymnáziu Fr. Hajdy v Ostravě – Hrabůvce se Marcela Břenková rozhodla pro práci ve zdravotnictví. V roce 1993 pak ukončila vzdělání na Střední zdravotnické škole v Ostravě – Vítkovicích v oboru „všeobecná sestra“, následujícího roku pak završila svou zdravotnickou přípravu v oboru „porodní asistentka“. V průběhu studia na SZŠ pracovala jako ošetřovatelka na gynekologicko-porodnickém oddělení Městské nemocnice Ostrava, kam poté také nastoupila jako porodní asistentka. Od roku 2005 pracuje Marcela Břenková ve společnosti GYNORD plus, s.r.o., jako porodní asistentka.

Kromě porodní asistentky je také Marcela Břenková instruktorkou kojeneckého a batolecího plavání (pětiletá praxe v tomto oboru) a instruktorkou cvičení pro těhotné, rodičky a gynekologicky nemocné ženy.

Zdeňka Poledníková

Zdeňka Poledníková

V roce 1989 úspěšně zakončila studium v oboru "všeobecná sestra" na Střední zdravotnické škole (SZŠ) v Ostravě-Vítkovicích. Následně si Zdeňka Poledníková doplnila vzdělání v oboru "porodní asistentka" na SZŠ Olomouc, které zakončila v roce 1991 maturitou. Mezi roky 1989-1993 pracovala jako porodní asistentka na gynekologicko.porodnickém oddělení Městské nemocnice Ostrava (MNO). V letech 1994-2007 pracovala jako dispečer Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, na což v letech 2008-2013 navázala svou prací lektora první pomoci. Od roku 2014 do roku 2019 pracovala jako zdravotní sestra v dermatologické ambulanci. Od dubna 2019 začala Zdeňka Poledníková pracovat ve společnosti GYNORD plus, s.r.o., jako porodní asistentka.

Kromě porodní asistentky je také Zdeňka Poledníková lektorkou "První pomoci pro život" a "Doktorem Datlíkem" a rozhodčím na soutěžích hlídek mladých zdravotníků.

Pomocný personál:

Lucie Hlavicová

Lucie Hlavicová

frame-scrollup