Telefonní kontakt: 596 625 045

Náš tým

Lékaři:

MUDr. Martina Vortelová Baričáková

MUDr.Martina Vortelová BaričákováV roce 2001 jsem absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a začala pracovat na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Havířov a Nemocnice ve Frýdku-Místku. Porodnictví se mi stalo velkou radostí. V roce 2004 jsem složila atestaci z oboru gynekologie a porodnictví a následně v roce 2007 Specializační způsobilost v oboru. V roce 2008 jsem nastoupila do FN Ostrava, kde jsem se věnovala převedším  péči o těhotné v ambulanci pro riziková těhotenství a porodnímu sálu. Tato práce mne velmi bavila a naplňovala. Do života mi však vstoupila závažná nemoc. Díky skvělým lidem a úžasné medicíně jsem léčbu zvládla a mohla se vrátit zpět do pracovního života, do ambulantní gynekologie. Díky nabytým intenzivním osobním zkušenostem jsem se začala velmi zajímat o příčiny nemocí, o propojení našeho těla s naší myslí a vlivu prostřední, ve kterém se pohybujeme.  Mnoho otázek mi pomohlo zodpovědět studium jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého, ale ucelený obrázek mi pomohla složit až psychosomatika, lékařský obor, ve kterém se od roku 2019 intenzivně vzdělávám a obohacuji tím svou ambulantní gynekologickou praxi.Vnímám každou svou pacientku nejen skrze výsledky lékařských vyšetření, ale jako individualitu zasazenou do svého domácího a pracovního prostřední, v různém psychickém rozpoložení.  

Věřím, že tento komplexní, celostní přístup je vždy pro pacientky přínosnější a propojení gynekologie a psychosomatiky mi dává hluboký smysl. 

 

MUDr. Helena Fousková

MUDr. Helena Fousková

Promovala v roce 1985 na Lékařské fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, dnes Masarykova Univerzita Brno. Poté nastoupila na místo sekundárního lékaře na Gynekologicko-porodnické oddělení MÚNZ Ostrava-Fifejdy, dnešní Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy. V roce 1989 získala atestaci I. stupně v oboru „Gynekologie a porodnictví“. Od roku 1989 pracovala jako obvodní gynekolog Městské polikliniky Ostrava 1 v Ostravě-Mariánských Horách. V roce 1990 úspěšně složila atestaci II. stupně v oboru „Dětská gynekologie“. V roce 1994 otevřela svou soukromou gynekologickou ambulanci na adrese Slavníkovců 7, Ostrava – Mariánské Hory, kterou spolu se svým synem, MUDr. Karlem Fouskem (níže), provozuje dodnes (dnes GYNORD plus, s.r.o.).

Po dobu své celé kariéry se MUDr. Helena Fousková pravidelně účastní celé řady seminářů a kongresů jak v České republice, tak i v zahraničí, a to v obou oborech – gynekologii i dětské gynekologii. Je členkou České společnosti gynekologie dětí a dospívajících České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP).

Kromě obou atestací z gynekologie získala MUDr. Helena Fousková třetí, nadstavbovou atestaci v oboru „Veřejné zdravotnictví“ pro manažery ve zdravotnictví v roce 2003.

 

Spolupracující lékaři:

MUDr. Michal Mihula

Promoval v roce 1999 na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poté nastoupil na gynekologicko-porodnické oddělení Městské nemocnice Ostrava (MNO) jako sekundární lékař. Od roku 2007 působí jako vedoucí lékař oddělení operační gynekologie a rizikových gravidit MNO. Dále je vedoucím lékařem ambulance onkogynekologické prevence MNO a od roku 2007 držitel funkční licence expertní kolposkopie opravňující k provádění konziliárních vyšetření prekanceróz gynekologických orgánů. Je také vedoucím lékařem Zákrokového sálu Ostrava, který jako jediný v Ostravě provádí konizace v lokalní anestezii v ambulantním režimu.

Kromě práce gynekologa se MUDr. Michal Mihula věnuje pravidelné přednáškové činnosti pro gynekology, pediatry a střední zdravotnický personál na téma HPV infekce a prekanceróz gynekologických orgánů.

MUDr. Marie Raszyková

MUDr. Marie RaszykováAbsolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Od roku 2012 pracuje na Porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice Ostrava (PGK FNO). Atestaci v oboru gynekologie a porodnictví získala v roce 2017. Je členkou onkogynekologického týmu PGK FNO, v jehož rámci se specializuje na onkogynkologickou ultrazvukovou diagnostiku. Kromě toho je také držitelkou mezinárodně uznávaných certifikátů v oblasti prenatální ultrazvukové diagnostiky. V naší ambulanci působí od roku 2018.

Je členkou ČGPS (Česká gynekologicko-porodnická společnost) a SNGP (Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků. Spolupracovala na řadě klinických studií v oblasti ultrazvukové diagnostiky a farmakologické léčby některých gynekologických onemocnění (např. léčba urgentní inkontinence pomocí botulotoxinu).

MUDr. Michal Poláček

Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Atestaci v oboru gynekologie a porodnictví získal v roce 1989. Od roku 1994 pracuje v oboru asistované reprodukce. Své zkušenosti rozvíjel na několika klinikách v Ostravě, Brně i v Praze.

V roce 2015 získal svou druhou atestaci v oboru reprodukční medicína. Je členem ČGPS (Česká gynekologicko-porodnická společnost) a SAR (Sekce asistované reprodukce). Kromě češtiny mluví také anglicky, německy a polsky.

 

Porodní asistentka:

Marcela Břenková

Marcela Břenková

Po studiu na Gymnáziu Fr. Hajdy v Ostravě – Hrabůvce se Marcela Břenková rozhodla pro práci ve zdravotnictví. V roce 1993 pak ukončila vzdělání na Střední zdravotnické škole v Ostravě – Vítkovicích v oboru „všeobecná sestra“, následujícího roku pak završila svou zdravotnickou přípravu v oboru „porodní asistentka“. V průběhu studia na SZŠ pracovala jako ošetřovatelka na gynekologicko-porodnickém oddělení Městské nemocnice Ostrava, kam poté také nastoupila jako porodní asistentka. Od roku 2005 pracuje Marcela Břenková ve společnosti GYNORD plus, s.r.o., jako porodní asistentka.

Kromě porodní asistentky je také Marcela Břenková instruktorkou kojeneckého a batolecího plavání (pětiletá praxe v tomto oboru) a instruktorkou cvičení pro těhotné, rodičky a gynekologicky nemocné ženy.

 

Pomocný personál:

 

Lucie Hlavicová

Lucie Hlavicová

frame-scrollup