Telefonní kontakt: 596 625 045
733 746 451

Prenatální testování ( NIPT)

O prenatálním testování

Celým svým názvem neinvazivní prenatální testování, tzv. NIPT. Je to moderní metoda velmi raného testování plodu na přítomnost závažných genetických vad, jako je Downův syndrom, Edwardsův syndrom, Turnerův syndrom a další. Výhod této metody je celá řada, mezi ty hlavní patří její vysoká spolehlivost (nad 95%), časnost jejího provedení (již od 10. týdne těhotenství - 10+0) a její neinvazivita - k vyšetření je potřeba pouze krev matky odebraná z její žíly.

PrenatalAdvance logo

Jak je možné znát tolik informací z kapky krve?

V krvi matky obíhá poměrně velké množství plodové genetické informace, tzv. bezbuněčné DNA. Ta se přes placentu uvolňuje z buněk vyvíjejícího se plodu již od chvíle, kdy se oplozené vajíčko uhnízdí v děloze. Vzhledem k tomu, že se jedná o úlomky celé genetické informace plodu, tzv. genomu, je možné vyšetřovat celou řadu různých poruch. Proto také neustále nové vyšetřované vady přibývají a přibývat budou.

Zdravé miminko = spokojená maminkaNaše přístroje však nejsou naprosto dokonalé, takže k provedení prenatálního testování potřebují určitou koncentraci bezbuněčné DNA plodu v krvi matky. Ta přímo úměrně závisí na velikosti samotného těhotenství. Proto je toto vyšetření možné provádět až od 10. týdne, neboť bylo zjištěno, že zaručených výsledků lze dosáhnout až po dosažení tohoto termínu.

Jak vyšetření probíhá?

Po odebrání krve matky je zkumavka odeslána kurýrní službou do specializované laboratoře GENOMA v italském Římě. Díky blízkosti této laboratoře jsou výsledky zaslány zpět za 3-7 dní podle množství vyšetřovaných genetických vad a režimu jejich vyšetření.

Výhody PrenatalAdvance oproti jiným NIPT:

  • Vysoká přesnost a spolehlivost výsledků díky "čtení" celé genetické informace plodu (jiná NIPT "čtou" pouze určité části)
  • Jasně dané výsledky "pozitivní" x "negativní" (jiná NIPT hovoří pouze o "riziku" pro určitou vadu)
  • Krátká čekací doba na výsledky 3-7 dní (jiná NIPT vyžadují 10-15 dní)
  • Výrazně nižší počet neúspěšných "čtení" pod 1% (jiná NIPT mají míru neúspěchu 4-12%)
  • Vyšetřeny mohou být i ženy po IVF - vlastní nebo darovaná vajíčka (některá jiná NIPT toto neumožňují)

Ceník PrenatalAdvance:

Název

Popis

Cena

PrenatalAdvance 5 Vyšetření chromozomů 13, 18, 21, X, Y a určení pohlaví plodu 11.500Kč
PrenatalAdvance Plus PrenatalAdvance 5 + chromozomy 9, 16, 22 + 9 častých mikrodelečních syndromů 13.500Kč
PrenatalAdvance KARYO Vyšetření všech chromozomů umožňující přehled na úrovni karyotypu a určení pohlaví plodu 18.500Kč
PrenatalAdvance KARYO Plus PrenatalAdvance KARYO + 50 mikrodelečních/ mikroduplikačních syndromů a určení pohlaví plodu 22.500Kč

Pro více informací kontaktujte naši ambulanci nebo přejděte na české oficiální stránky PrenatalAdvance.

frame-scrollup