Telefonní kontakt: 596 625 045
733 746 451

FECHO ve druhém trimestru - vyšetření srdíčka miminka

Vyšetření srdce plodu, tzv. fetální echokardiografie (FECHO), je nedílnou součástí podrobného ultrazvukového vyšetření plodu v druhém trimestru.

Fetální echokardiografie

Proč FECHO?

Vrozené vývojové vady srdce jsou jedny z nejčastějších vrozených vad lidských orgánů vůbec. Většina z nich je však v dnešní době dobře léčitelná. Zásadní roli zde hraje včasné stanovení diagnózy srdeční vady. Jen tak může být léčba zahájena ve správnou dobu a mít největší šance na úspěch.

Jak vyšetření probíhá?

Fetální echokardiografie je na našem pracovišti standardní součástí druhotrimestrálního screeningu, prováděného ideálně mezi 20. a 21. týdnem těhotenství. Srdce plodu a další přilehlé orgány jsou vyšetřeny v jasně definovaných rovinách, v nichž je možné odhalit téměř všechny těžké vrozené vady srdce a většinu i méně významných vad.

Zásadní výhodou FECHO vyšetření na našem pracovišti je jeho provedení tzv. v jedné době spolu s druhotrimestrálním screeningem, zaměřeným na vrozené vývojové vady ostatních orgánů plodu.

V případě jakékoli zjištěné odchylky (nebo při nedostatečné zobrazitelnosti srdce plodu) je těhotná ihned plně informována o povaze této odchylky a je odeslána ke specializovanému vyšetření dětským kardiologem.

Chcete se na toto vyšetření objednat?

Pokud jste pacientka registrovaná u nás, budete automaticky na toto vyšetření objednána během návštěvy v těhotenské poradně.

Pokud jste pacientka registrovaná jinde a chtěla byste toto vyšetření absolvovat u nás, není problém. Můžete se objednat buď na tel. 596625045 nebo pomocí našeho on-line formuláře.

frame-scrollup