Telefonní kontakt: 596 625 045

Historie a tradice

Počátky

Gynekologickou péči poskytujeme v našem zařízení již od roku 1993. Tehdy MUDr. Helena Fousková, jako jeden z prvních ostravských gynekologů, otevřela svou vlastní privátní ordinaci. Navázala tak na své předešlé působení jako obvodní gynekolog MÚNZ Ostrava – Fifejdy. Pro svou ordinaci si vybrala dům na adrese Slavníkovců 7 v Ostravě-Mariánských Horách.

obrazekRozvoj

Během své profesní dráhy gynekoložky rozvíjela MUDr. Helena Fousková i další aktivity spojené jak s pracovním, tak i veřejným životem. Vzhledem k časové náročnosti těchto aktivit již nebylo možné pro Helenu Fouskovou se dále zabývat ambulantní gynekologií na plný úvazek, a tak vytvořila kolem sebe tým zkušených gynekologů, kteří v její ambulanci pracují s ní až dodnes.

Později došlo k vytvoření společnosti GYNORD plus, s.r.o., kterou od jejího počátku až dodnes vede MUDr. Helena Fousková a která provozování gynekologické ambulance dnes zastřešuje.

Současnost

V dnešní době se ve společnosti GYNORD plus zaměřujeme na neustálý rozvoj kvality poskytovaných služeb a také na tvorbu, rozšiřování a rozvoj zdravotních preventivních programů. Uvědomujeme si totiž, že v účinné prevenci, tedy odhalování zdravotních potíží ještě v době, kdy o nich nevíme, tkví základ úspěšné léčby řady nemocí.

V dnešní době již naplno fungují tyto programy:

frame-scrollup