Telefonní kontakt: 596 625 045

Myslete na vitamin D v těhotenství, prospějete tak svému dítěti v budoucnu

15.06.2016
Děti žen, u nichž jsou zjištěny během těhotenství nedostatečné hladiny vitaminu D v krvi, jsou vystaveny vyššímu riziku poruch chování v pozdějším věku. Jedinou prevencí je dodatečný příjem vitaminu D zvenčí.
Myslete na vitamin D v těhotenství, prospějete tak svému dítěti v budoucnu

Vitamin D je jedním ze základních vitaminů v lidském těle. Z naprosté většiny se tvoří v naší kůži po dopadu slunečních paprsků a je zodpovědný za správné ukládání vápníku do kostí. Jak se však v posledních letech ukazuje, jeho role je v našich tělech mnohem komplexnější a je možná tím hlavním klíčem ke zdraví a dlouhověkosti – pozn.: již dříve jsme psali o pozitivním vlivu pravidelného slunění na délku lidského života.

Postupně se tak vitamin D stal asi nejvíce zkoumanou látkou v dnešní medicíně. Téměř neustále přicházejí vědci s novými teoriemi, jakým způsobem a co všechno vitamin D v našem těle může ovlivňovat. Tentokrát se vědci z prosluněného Řecka zaměřili na vztah vitaminu D a chování dětí v pozdějším věku.

Nedostatek vitaminu D je globální problém
Základní data byla získána ze zkoumání 471 párů matka-dítě, proti nimž bylo postaveno stejné množství kontrolních párů. U těchto žen byly vyšetřovány hladiny vitaminu D v krvi v období kolem 13. týdne těhotenství a následně byly jejich děti vyšetřeny ve 4 letech věku pomocí tří speciálních dotazníků a testů.

Prvním poměrně překvapujícím zjištěním bylo, že i některé řecké ženy, žijící na Krétě (tam se samotná studie odehrává), vykazují nedostatečné hladiny vitaminu D v krvi – přesto, že Kréta rozhodně nepatří mezi oblasti s nízkou intenzitou slunečního záření.

Poruchy chování a ADHD
Druhým – a zásadním – zjištěním pak bylo, že vznik poruch chování dětí je (zčásti) závislý na nízkých hladinách vitaminu D matek. Tou hlavní poruchou chování byl identifikován ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), v poslední době stále častěji se vyskytující diagnóza u dětí. Toto onemocnění, které samo o sobě vyvolává řadu kontroverzí se projevuje poruchou koncentrace dětí, neschopností udržet fyzický klid a s tím souvisejícími potížemi ve škole i v osobním životě.

Při bližší analýze vědci dospěli k závěru, že čím nižší hladiny vitaminu D byly u dané ženy nalezeny, tím významněji byly výsledky zmíněných testů ovlivněny směrem k ADHD.

Při zkoumání jiných atributů lidské psychiky, jako je schopnost zpracovávat informace, orientovat se v zadaných úkolech či schopnost vyjadřování, negativní vztah nedostatku vitaminu D nebyl pozorován.

Nedostatek vitaminu D nutně neznamená ADHD
Je důležité si uvědomit, že tyto výsledky nestanovují jasný závěr: „žena, která má nízké hladiny vitaminu D v těhotenství, bude mít dítě s ADHD“. Jen vedou ke zjištění, že nedostatek tohoto vitaminu ovlivňuje chování dětí v pozdějším věku a v případě dalších faktorů se ADHD u dětí může skutečně rozvinout.

Aby výsledky této studie byly kompletní, budou vědci dále zkoumané ženy a jejich děti pozorovat, a to až do 7 let jejich věku, kde budou opět vyšetřeny specializovanými dotazníky a testy.

Jasný postup zatím neexistuje
Přestože tato zjištění dále jen potvrzují výsledky řady jiných vědeckých prací, ještě nějakou dobu bude trvat, než budou ustanovena jasná pravidla, jak během těhotenství ve vztahu k vitaminu D postupovat. Na základě této studie se nabízí zařadit rutinní vyšetřování hladin vitaminu D do běžných těhotenských odběrů a u žen s nízkými hladinami začít s odpovídajícími dodávkami tohoto vitaminu zvenčí.

Takovýto plošný přístup je však spíše otázkou let než měsíců. Do té doby nezbývá než nechat rozhodnutí na každé ženě a jejím gynekologovi. Protože však v Česku máme rozhodně méně slunečního záření než ve zmiňovaném Řecku, můžeme jen doporučit ty vitaminové doplňky, které obsahují vitamin D v doporučené denní dávce...

 

Plná verze anglického článku: Mescape

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Překvapení: vyhýbání se slunci je stejně rizikové jako kouření

Rubriky:
Těhotenství
frame-scrollup