Telefonní kontakt: 596 625 045

Pozor na paracetamol v těhotenství. Může trvale ovlivnit vývoj plodu.

08.10.2021
Přestože víme, že všechny léky by měly být v průběhu těhotenství užívány s opatrností, paracetamol je lékaři, odbornými společnostmi i těhotnými ženami vnímán jako nízce- nebo prakticky bezrizikový. To se teď asi změní.
Pozor na paracetamol v těhotenství. Může trvale ovlivnit vývoj plodu.

V průběhu tohoto září byl v prestižním odborném časopise Nature Reviews Endocrinology publikován přehledový článek, v němž skupina vědců shrnula všechny dosavadní poznatky vztahující se k paracetamolu a nitroděložnímu vývoji plodu. Ve své práci vycházeli ze všech dostupných dat zveřejněných za posledních 26 let ve studiích týkajících se lidí i zvířat.

Bylo zjištěno, že užívání paracetamolu v průběhu těhotenství může mít komplexní dopady na vývoj plodů obou pohlaví, a to nejen před porodem, ale i po něm v průběhu téměř celého života. Výsledky tohoto článku lze shrnout v následujících bodech:

  1. Paracetamol patří mezi tzv. endokrinní disruptory, tedy látky ovlivňující správné fungování hormonů v lidském těle.
  2. Paracetamol může výrazně narušit pohlavní dozrávání plodů obou pohlaví. V případě chlapců to je např. zvýšení rizika nesestoupení varlat, vyšší míra abnormálního vývoje penisu nebo poruchy produkce spermií ve vyšším věku. U žen může jeho užívání v průběhu těhotenství vést k předčasnému nástupu puberty a/nebo předčasnému selhání vaječníků a předčasnému přechodu.
  3. Paracetamol může ovlivnit vývoj nervového systému. To se následně projevuje jako častější výskyt autismu, poruch pozornosti (ADHD), poruch chování či snížení IQ.
  4. Je pravděpodobné, že nepříznivý dopad paracetamolu na vývoj plodů závisí na velikosti dávky a období, v němž těhotná žena léky s jeho obsahem užívala. Přesnější informace však nyní nemáme.
  5. Přesný mechanismus negativního účinku paracetamolu na vývoj plodů není zatím známý. Vzhledem k různorodým následkům lze ale předpokládat několik možných cest, které bude nutné identifikovat v dalších studiích.

Na základě těchto poznatků je potřeba apelovat na všechny těhotné ženy, aby užívaly paracetamol a léky jej obsahující s co největší opatrností, jen v nezbytně nutném množství a po nezbytně nutnou dobu.

S těmito zjištěními nastává také bohužel situace, kdy již těhotným ženám nemůžeme s „klidným srdcem“ doporučit žádný lék k léčbě bolestí či horečky. Nicméně platí, že paracetamol je – alespoň prozatím – asi nejlepší alternativou ze všech možných léků.

Na závěr ještě jedna poznámka. Vzhledem k neustále rostoucím důkazům o účinnosti akupunktury v léčbě různých potíží – především bolestí – lze o této metodě tradiční čínské medicíny uvažovat jako o vhodné alternativě léčby především chronických bolestí hlavy, migrén či jiných partií těla. Je však nutné vždy spolupracovat s vyškolenými a zkušenými terapeuty čínské medicíny, neboť nesprávně provedená akupunktura nejenže nepomůže, ale může přinést řadu dalších negativních následků.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Potvrzeno: akupunktura přináší úlevu během přechodu ženy

Rubriky:
Těhotenství
frame-scrollup