Telefonní kontakt: 596 625 045

Potratová pilulka je šetrnější než chirurgický potrat

04.02.2016
Medikamentózní ukončení těhotenství snižuje riziko předčasného porodu v dalším těhotenství oproti klasickému chirurgickému potratu.
Potratová pilulka je šetrnější než chirurgický potrat

Při analýze všech dostupných studií, týkajících se více než 1,8 mil. žen, bylo zjištěno, že medikamentózní ukončení těhotenství představuje nižší riziko předčasného porodu v následujícím těhotenství oproti klasickému chirurgickému potratu. Příčiny nejsou úplně jasné, předpokládá se však vliv manipulace hrdlem děložním a vliv invazivního zásahu do dutiny děložní při chirurgickém potratu.

Obě metody ukončení těhotenství byly porovnávány oproti ženám, které žádný potrat v minulosti nepodstoupily. V případě, že žena absolvuje chirurgické ukončení těhotenství, riziko předčasného porodu před 32. týdnem těhotenství je o téměř 70% vyšší! Poté se riziko částečně snižuje – před 37. týdnem těhotenství je toto riziko o 29% zvýšeno. Opakovaný chirurgický potrat dále zvyšuje pravděpodobnost předčasného porodu - byť nepříliš významně - o 74%. Oproti tomu je "potratová pilulka", při níž žena užije dle jasně daného schématu dvě dávky speciálních hormonálních tablet, spojena s nárůstem rizika předčasného porodu o 19%.

Tyto výsledky se opakovaly ve všech zkoumaných studiích. Z toho vyplývá, že medikamentózní ukončení těhotenství, které je již dostupné i v České republice, je pro ženu a její další život šetrnější než jeho chirurgická varianta. Přesto je nutné zmínit, že "potratová pilulka" má svá omezení (její užití je možné pouze do stáří těhotenství 6 týdnů a 6 dnů) a musí být užívána pouze pod lékařským dohledem v nemocničním zařízení.

 

Plná verze anglického článku: Medscape

Rubriky:
Gynekologie, Těhotenství
frame-scrollup