Telefonní kontakt: 596 625 045
733 746 451

Porody do vody: přínosy pro dítě jsou nejasné

31.05.2016
Technika porodu dítěte do vody je v poslední době poměrně vyhledávanou alternativou k porodu „na souši“. Vědecké důkazy o jejích přínosech pro dítě však jsou velmi omezené až nulové.
Porody do vody: přínosy pro dítě jsou nejasné

Jako savci jsme se v dávné minulosti vyvinuli z ryb. Někteří savci se do vody dokonce zase vrátili (delfín, velryby). Náš instinkt nám tedy napovídá, že porod do vody, do našeho původně „přirozeného“ prostředí, by mohl být tím nejlepším, co můžeme pro nově narozené dítě udělat. Protože ale ve vodě již ani naši předci dlouhé miliony let nežili a protože jsme přece jen lidé, kteří přemýšlejí nad tím co dělají, je na místě ptát se, zda porody do vody jsou pro nás bezpečné a zda přispívají v těch nejlepších ohledech k vývoji dětí.

Tuto otázku si nyní položili britští vědci, kteří se rozhodli zanalyzovat všechny dostupné studie, které se porodů do vody týkaly. Výsledkem jejich práce, zahrnující data z 39 tisíc porodů bylo několik více či méně zajímavých zjištění.

Důkazy jsou velmi slabé
Hned v úvodu své práce lékaři poznamenali, že žádná ze studií nebyla natolik správně vedena, abychom z ní mohli vyvozovat jasné a nezdolné závěry (např. chybělo náhodné rozdělení žen mezi ty, které do vody budou rodit a které ne). Zároveň žádná ze studií netrvala dostatečně dlouho, abychom zjistili, zda dlouhodobé efekty porodu do vody jsou pro dítě skutečně natolik přínosné, abychom tuto techniku mohli doporučit. Většina z nich se týkala pouze období těsně po porodu.

Jediným odhaleným pozitivem, které se podařilo prokázat, byl fakt, že děti, narozené do vody, vykazovaly po porodu mírně lepší tzv. Apgar skóre (hodnotí svalové napětí dítěte, srdeční frekvenci, dýchání, reflexy a barvu kůže). Na druhou stranu však v žádné ze studií nebyly takto porozeny děti rizikových těhotných, u nichž jsou komplikace během i po porodu mnohem častější. Pro porody do vody tak byla vybrána pouze fyziologická těhotenství, po nichž bývají bez problémů prakticky všechny děti v jakémkoli prostředí...

Porod ve vodě ano, ale jen do druhé doby porodní
Z hlediska doporučení či odmítnutí techniky porodů do vody tak stanovisko odborných společností zůstává zdrženlivé. Z pohledu porodníka je vana s teplou vodou i nadále dobrou alternativou léků od bolesti nebo alternativou léků „urychlujících“ porod. Neměla by však být místem samotného porodu. Porod ve vodě je totiž zatížen i některými významnými riziky. Je např. velmi obtížné hodnocení krvácení, které může znamenat předčasně se odlučující placentu, je zde také omezený přístup porodní asistentky nebo porodníka k těhotné. A v druhé době porodní (tzv. vypuzovací) právě asistenci porodního personálu potřebuje žena nejvíce.

Nadále tak platí, že tato metoda vedení porodu by měla být vyhrazena pro těhotné s nekomplikovaným průběhem porodu. Při nich totiž limity, vyplývající z pobytu ve vodě, nejsou na škodu bezpečnému vedení porodu a žena i ošetřující personál se tak mohou těšit zdravě narozenému miminku...

 

Plná verze anglického článku: Medscape

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Klokánkování nezralých novorozenců výrazně podporuje jejich zdraví

Vaginální osídlení: v Británii stále populárnější, u nás zatím neznámé

Rubriky:
Porod
frame-scrollup