Telefonní kontakt: 596 625 045

Očkování proti HPV: výsledky jsou skvělé

23.02.2016
Očkování proti lidským papilomavirům, způsobujícím rakovinu děložního čípku, splňuje všechna očekávání a je o to účinnější, čím dříve se žena nechá naočkovat.
Očkování proti HPV: výsledky jsou skvělé

Výsledky studie téměř 6000 žen ve věku 14-34 let hovoří jasně: očkování proti lidským papilomavirům (HPV), způsobujícím řadu onemocnění, z nichž nejčastější jsou rakovina děložního čípku a genitální kondylomata, přináší významnou ochranu. Při porovnání výskytu těch typů virů, proti kterým je očkování namířeno, v období před a po zavedení vakcinace bylo zjištěno následující: u žen, naočkovaných ve věku 14-19 let, došlo k poklesu výskytu HPV o 64% (!) a u žen ve věku 20-24 let o 34%. Z toho jasně vyplývá, že čím dříve se žena (dívka) nechá naočkovat, tím lepší ochrany v budoucnu docílí. Nejlépe by pak měla být naočkována před začátkem pohlavního života.

K porovnání těchto zjištění byly zkoumány i ženy, které se v období před a po uvedení HPV vakcíny na trh nenechaly očkovat. U nich k žádnému poklesu výskytu těchto zákeřných virů nedošlo.

V České republice je situace v oblasti vakcín proti lidským papilomavirům příznivá.  Očkování je široce podporováno ze strany zdravotních pojišťoven. Všechny dívky ve věku mezi 13. a 14. rokem života mají tuto vakcínu hrazenu z veřejného zdravotního pojištění. Starší dívky a chlapci pak mohou využít příspěvků své zdravotní pojišťovny v rámci preventivních zdravotních programů. Podmínky pro čerpání se však mohou lišit podle zdravotní pojišťovny. Aktuální informace naleznou zájemci na webových stránkách své pojišťovny.

Dnes jsou na našem trhu dostupné tři vakcíny proti HPV:

  • bivalentní (Cervarix) - namířená proti dvěma nejčastějším typům virů, způsobujícím rakovinu
  • kvadrivalentní (Silgard) - k základním dvěma typům přidává další dva, způsobující pohlavní kondylomata
  • devíti-valentní (Gardasil 9) - rozšířená o dalších 5 typů HPV, pokrývající tak kolem 90% všech možných zdravotních následků těchto virů

Více informací o jednotlivých vakcínách naleznete na jednotlivých produktových stránkách.

 

Plná verze anglického článku: Medscape

Rubriky:
Gynekologie
frame-scrollup