Telefonní kontakt: 596 625 045

Ochranná opatření od 23. 11. 2020

22.11.2020
Díky příznivému vývoji kolem šíření koronaviru v České republice a novým nařízením Vlády ČR můžeme opět zmírnit ochranná opatření v naší ambulanci.
Ochranná opatření od 23. 11. 2020
  • Doprovody těhotných ke specializovaným vyšetřením (UZ screeningy, 3D/4D) jsou možné. Maximálně však 1 člověk s rouškou (zakryté dýchací cesty). V ostatních případech, prosím, choďte bez doprovodu (nejedná-li se o zákonného zástupce nebo opatrovníka, jehož přítomnost je nutná).
  • Všechny pacientky i jejich doprovody jsou povinny mít zakryté dýchací cesty po celou dobu návštěvy naší ambulance.
  • V případě výskytu dýchacích obtíží či jiných podezřelých příznaků (u pacientky či jejího doprovodu) je pacientka povinna toto ihned při příchodu do naší ambulance nahlásit a přítomný lékař rozhodne o dalším postupu.

Pro aktuální informace průběžné sledujte naše internetové stránky a Facebook.

Děkujeme za Vaši podporu a pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

Tým GYNORDplus :-)

 

Rubriky:
Z naší ambulance
frame-scrollup