Telefonní kontakt: 596 625 045
733 746 451

Obezita před těhotenstvím výrazně zvyšuje riziko smrti novorozence

28.01.2016
Nejen obezita před těhotenstvím, ale i nadměrný nárůst hmotnosti ženy během těhotenství zvyšují riziko úmrtí novorozeného dítěte v časném období jeho života.
Obezita před těhotenstvím výrazně zvyšuje riziko smrti novorozence

Američtí vědci zjistili při zkoumání záznamů téměř 6,5 milionu těhotných (a 36 tisíc mrtvých dětí) v letech 2012 a 2013, že „předtěhotenská“ obezita matky je významným rizikovým faktorem pro časný život nově narozeného dítěte. Kromě ní se na zvýšené úmrtnosti malých dětí podílí nadměrný přírůstek hmotnosti ženy během těhotenství.

Ženy v této studii byly rozděleny do kategorií podle hodnoty BMI před otěhotněním (body mass index, v kg/m2) – normální konstituce 18,5-25, nadváha 25-30, obezita I. stupně 30-35, obezita II. stupně 35-40 a obezita III. stupně (tzv. morbidní obezita) nad 40.

Celková úmrtnost dětí ve všech skupinách dohromady byla 5,72 dětí na 1000 živě narozených. Se vzrůstající hmotností matky se však toto číslo neustále zvyšovalo – obézní I. stupně měly sice riziko zvýšeno „jen“ na 5,9, ale u obézních III. stupně to již bylo 8,2 na 1000 – nárůst o 43%! Obezita měla výrazný vliv na riziko úmrtí dítěte i tehdy, když se vědci zaměřili na příčiny úmrtí, např. u předčasně narozených dětí zvyšovala obezita pravděpodobnost úmrtí dvojnásobně!

Kromě hmotnosti před otěhotněním se vědci zabývali také vlivem přírůstku váhy během těhotenství. Dle platných amerických doporučení by přírůstek u žen s normálním BMI měl být 12-17kg za celé těhotenství. Ženy, které však přibraly více, vystavovaly své děti o 4% vyššímu riziku úmrtí. Paradoxně z této studie vyplynulo, že ženy, které během těhotenství přibraly méně, než je toto doporučení, měly riziko úmrtí dítěte také zvýšené – o 7%.

Vzhledem k tomu, že Češi (a Češky) patří mezi nejtlustější národy Evropy, jsou tato zjištění rozhodně důležitá i v našich podmínkách a dávají nám jasné důkazy o škodlivosti obezity ve všech oblastech lidského života.

 

Plná verze anglického článku: Medscape

Rubriky:
Těhotenství
frame-scrollup