Telefonní kontakt: 596 625 045

Nová ochranná opatření od 20. 7. 2020

17.07.2020
Odložení roušek se odkládá... Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci v Moravskoslezském kraji a opatřením přijatým Krajskou hygienickou stanicí Ostrava jsme nuceni upravit organizaci námi poskytované péče.
Nová ochranná opatření od 20. 7. 2020

Nově přijatá ochranná opatření v naší ambulanci jsou tato:

  • Doprovody pacientek k vyšetřením jsou možné bez omezení. Prosíme však o co nejmenší počet lidí (optimálně jen jeden člověk jako doprovod), aby nedocházelo ke zbytečné akumulaci lidí v naší ambulanci.
  • Všechny pacientky i jejich doprovody jsou povinny mít zakryté dýchací cesty po celou dobu návštěvy naší ambulance.
  • V případě výskytu dýchacích obtíží či jiných podezřelých příznaků je pacientka (či její doprovod) povinna toto ihned při příchodu do naší ambulance nahlásit a přítomný lékař rozhodne o dalším postupu.

Pro aktuální informace průběžné sledujte naše internetové stránky a Facebook.

Více informací o přijatých mimořádných opatřeních v MS kraji navštivte stránky Krajské hygienické stanice Ostrava.

Děkujeme za Vaši podporu a pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

Tým GYNORDplus :-)

 

Rubriky:
Z naší ambulance
frame-scrollup