Telefonní kontakt: 596 625 045

Nadměrné hladiny kyseliny listové a vitaminu B12 v těhotenství zvyšují riziko autismu dětí!

18.05.2016
Těhotné, v jejichž krvi byly nalezeny vysoké koncentrace kyseliny listové a vitaminu B12, vystavovaly své děti až 17-krát vyššímu riziku autismu než ženy s normálními koncentracemi!
Nadměrné hladiny kyseliny listové a vitaminu B12 v těhotenství zvyšují riziko autismu dětí!

Těhotné ženy neustále ze všech stran slyší: „jezte kyselinu listovou, doplňujte vitamíny - je to to nejlepší, co můžete pro své dítě udělat!“ A nikdo nepochybuje, že by to nemohla být pravda. Pravda to sice je, ale podle nejnovější studie amerických vědců se však ukazuje, že pouze částečná. Závěry této studie lze shrnout tak, že v zásadě opět potvrzují odvěkou pravdu, že všeho moc škodí – a právě pro kyselinu listovou a vitamin B12 to platí překvapivě více, než bychom si troufali odhadnout.

17-krát vyšší riziko autismu
Data zmiňované vědecké práce vycházejí ze skupiny téměř 1400 těhotných, u nichž byly laboratorně stanovovány krevní hladiny kyseliny listové a vitaminu B12 na konci těhotenství. Bylo zjištěno, že ženy s vysokými koncentracemi pouze kyseliny listové byly zatíženy rizikem vzniku autismu u svých dětí asi dvakrát oproti ženám s normálními hladinami této látky. Zvýšená hladina pouze vitaminu B12 pak přinášela třikrát vyšší riziko autismu. Velké překvapení však nastalo u těhotných, v jejichž krvi byly významně zvýšeny hladiny obou látek současně. Děti těchto žen byly vystaveny riziku vzniku autismu 17,6-krát vyššímu!!!

Důvod, proč nadměrné koncentrace těchto látek v tělech těhotných způsobují autismus u dětí, není zatím jasný. Z této studie ani nedostáváme odpověď na otázku, zda vyšší hladiny kyseliny listové a vitaminu B12 byly způsobeny jejich nadměrným příjmem nebo odlišným zpracování v tělech některých žen. Co ale víme, je fakt, že tento vztah je tak významný, že jej nelze popřít.

Zdraví se skrývá ve vyváženosti
Opět se tedy naplňuje již zmiňovaná odvěká poučka o vyváženosti všeho, co člověk dělá nebo přijímá do svého těla. V případě kyseliny listové a vitaminu B12 z této studie pak plyne ponaučení, že je lepší vybírat ty vitaminové doplňky, které obsahují spíše menší dávky obou zmiňovaných látek a vyvarovat se kombinacím více preparátů, které by mohly v kombinaci vést k nadměrnému příjmu.

Do budoucna tak můžeme očekávat rozvoj mnohem širší debaty o tom, jaké vitaminy, v jakém množství a v které fázi těhotenství jsou prospěšné a kdy nikoli. Do té doby tak musíme mít na paměti, že vyváženost je klíčem ke zdraví, a to nejen těhotné, ale i jejího miminka...

 

Plná verze anglického článku: Medscape

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Cukrovka v těhotenství může zhoršovat vývoj dětí po porodu - naštěstí pouze dočasně

Kouření v těhotenství je ještě škodlivější, než jsme si mysleli

Rubriky:
Těhotenství
frame-scrollup