Telefonní kontakt: 596 625 045

Mužská antikoncepce je možná, ale stále vzdálená

10.11.2016
Uvažovala jste někdy, že by nebylo špatné, kdyby se i muži podíleli na plánovaném rodičovství? Tato zpráva vás příliš nepotěší...
Mužská antikoncepce je možná, ale stále vzdálená

Plánované mateřství a kontrola početí je i přes určitou kontroverznost stále jedním z velkých výdobytků moderní společnosti. Přesto se však točí prakticky pouze kolem žen. Muži jako by byli stále mimo hru a jedinou možností, jak je do ní vtáhnout, je kondom nebo tzv. vasektomie (chirurgické přerušení chámovodů). Obě však mají své slabiny – spolehlivost kondomu není příliš velká, vasektomie je pak trvalá sterilizace muže, a tedy pro mnoho mužů neakceptovatelný zásah.

Nejnovější studie britských vědců se tak zaměřila na takovou metodu antikoncepce mužů, která by byla pro ně snesitelná a odvratitelná – hormonální antikoncepci.

Do této studie bylo zařazeno celkem 320 dobrovolníků, kteří měli dlouhodobý partnerský vztah (více než 1 rok).  Těmto mužům byly každých 8 týdnů aplikovány speciální injekce obsahující 2 pohlavní hormony – podobně jako u žen kombinovaná pilulka. Během sledování jim bylo pravidelně vyšetřováno sperma a byla zaznamenávána nechtěná otěhotnění a nežádoucí účinky.

Jak se ukázalo, mužská hormonální antikoncepce v podobě, v jaké byla v této studii použita, bohužel není aplikovatelná v širším měřítku. Sice po dobu sledování – 56 týdnů – došlo jen ke 4 nechtěným otěhotněním (podobné výsledky jako u ženských pilulek), bylo zde ale několik „ale“...

Dle výsledků vyšetření spermatu trvalo průměrných 24 týdnů, než u mužů klesl počet spermií pod 1 milion na 1ml spermatu – to je bráno jako hranice pro neschopnost muže oplodnit ženu. Z tohoto hlediska je hormonální antikoncepce mužů vhodná pouze pro dlouhodobé partnerské svazky.

Druhým „ale“, a to výrazně závažnějším, pak byl výskyt nežádoucích účinků. Mezi ně patřily především poruchy nálady a deprese. Z těchto důvodů dokonce 20 mužů ukončilo svoji účast ve studii. Dalšími méně závažnými potížemi byl zvýšený krevní tlak, bušení srdce nebo akné.

Přes všechna tato zjištění stále 75% účastníků této studie bylo ochotno dále v antikoncepci pokračovat. Předpisy pro uvádění nových léků na trh jsou však přísné a antikoncepce s takovými nežádoucími účinky by schválena k širšímu použití nikdy být nemohla. Je tak jen otázkou času, zda se mužská hormonální antikoncepce někdy stane plnohodnotnou variantou té ženské...

 

Plná verze anglického článku: Medscape

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Hormonálních tělísek se nemusíme bát

Rubriky:
Gynekologie
frame-scrollup