Telefonní kontakt: 596 625 045

MEZINÁRODNÍ DEN ANTIKONCEPCE 2020

26.09.2020
Dnešním dnem si připomínáme všechny metody sloužící k předcházení nechtěného či neplánovaného těhotenství. Byť téměř každá žena ví, že existují různé typy antikoncepce, ne každá ale již ví, co která metoda obnáší a která je pro ni samotnou ta pravá. V našem článku nabízíme přehled antikoncepčních metod a jejich vlastností. Pojďte se s námi na ně podívat.
MEZINÁRODNÍ DEN ANTIKONCEPCE 2020

Metody, jak zabránit nechtěnému početí, jsou zde s námi prakticky od nepaměti. Již ve starém Egyptě si ženy před pohlavním stykem zaváděly do pochvy akáciovou mízu (tzv. arabská guma) jako spermicidní antikoncepci. Ve starém Řecku byla zase používána rostlina Silphium, jejíž antikoncepční a abortivní (potratové) účinky byly tak vyhlášené a vyhledávané, že již kolem 2. století př. n. l. byla tato rostlina vyhubena. Od té doby lidstvo vymyslelo a používalo řadu různých typů antikoncepce, z nichž největší rozmach zaznamenaly tzv. bariérové metody (nejčastěji kondomy) v průběhu středověku. Až ve 20. století s rozvojem farmacie byla objevena tabletková hormonální antikoncepce, která svou účinností, bezpečností a pohodlností užívání předčila všechny dosavadní metody a mimo jiné vedla k rozvoji dalších moderních typů kontracepce (jiný název pro antikoncepci), jako jsou nitroděložní tělíska, náplasti nebo vaginální kroužky.


Co to je antikoncepce?
Z pohledu literární definice představuje antikoncepce soubor metod, které způsobují dočasnou a vratnou ztrátu schopnosti otěhotnění, a tak brání vzniku neplánovaného (nechtěného) těhotenství. V základu dělíme metody kontracepce na dlouhodobé a krátkodobé.


Dlouhodobá antikoncepce
Dlouhodobá antikoncepce může být dále dělena na tzv. reverzibilní (vratná, po ukončení užívání nebo aplikace antikoncepce se plodnost obnoví) a nereverzibilní (nevratná, plodnost se už neobnoví).
Mezi dlouhodobé reverzibilní metody patří:

  • Nitroděložní tělísko s hormonem, které se zavádí do děložní dutiny. Tělísko obsahuje progestin (hormon žlutého tělíska), který zahustí hlen děložního hrdla (stává se hůře prostupným pro spermie), vede k atrofii sliznice děložní dutiny, která tak není schopná přijmout oplozené vajíčko a zároveň snižuje pravděpodobnost oplození vajíčka. Podrobnosti o tomto typu naleznete na samostatné stránce věnované nitroděložnímu tělísku s hormonem.
  • Nitroděložní tělísko bez hormonu se rovněž zavádí do děložní dutiny a jeho antikoncepční efekt je založen na pouhé přítomnosti cizorodého materiálu v děloze. Tento efekt může být dále umocněn přídavkem kovu, nejčastěji mědi (měděný drátek otočený kolem plastového tělíska).

Nereverzibilní (nevratnou) metodou je tzv. sterilizace, při níž jsou ženě přerušeny nebo kompletně odstraněny oba vejcovody. Dochází tak k trvalé ztrátě plodnosti při současném zachování normální funkce pohlavních žláz.


Krátkodobá antikoncepce

Metody krátkodobé antikoncepce fungují všechny na principu podávání pohlavních hormonů zvenčí. Ty pomocí několika různých mechanismů vedou k útlumu plodnosti ženy. Krátkodobá kontracepce je u nás v současnosti nejrozšířenější a můžeme ji dělit na metody, při nichž jsou hormony užívány denně (pilulky – nejpoužívanější metoda vůbec) a ostatní, které se užívat denně nemusí (náplast, vaginální kroužek, injekce):

  • Pilulky s obsahem ženských hormonů obsahují typicky estrogen a progestin. Jedná se o tzv. kombinovanou perorální hormonální antikoncepci (zkratka COC), která je díky obsahu obou typů pohlavních hormonů účinnější a „odolnější“, pokud žena zapomene užít tabletku ve stanovenou dobu. Druhou variantou jsou tzv. minipilulky, které obsahují pouze progestin. Tyto tabletky, které se užívají každý den ideálně ve stejnou dobu, mají sice účinnost nižší, ale na druhou stranu je možné je užívat i v případech, kdy klasické kombinované preparáty jsou kontraindikované (např. riziko žilní trombózy).
  • Antikoncepční náplast obsahuje estrogen a progestin a aplikuje se nalepením na pokožku (hýždě, spodní část břicha, rameno…). Každý týden je potřeba náplast vyměnit za novou a jeden týden v měsíci si žena nenalepí žádnou, aby mohla proběhnout menstruace.
  • Vaginální kroužek také obsahuje estrogen a progestin a zavádí se na 3 týdny do pochvy (čtvrtý týden žena nemá zaveden žádný kroužek, aby mohla proběhnout menstruace). Je vyroben ze speciálního materiálu, z něhož se přes sliznici pochvy trvale uvolňují pohlavní hormony.
  • Injekce s obsahem progestinu je poslední krátkodobou metodou, při níž žena dochází (nejčastěji ke svému gynekologovi) k aplikaci pohlavních hormonů jednou za tři měsíce (intramuskulární injekce). Je to antikoncepce s vysokou účinností a relativně nízkou cenou, která však není příliš vhodná pro mladší ženy. A to jednak z důvodu útlumu tvorby kostní hmoty, což může vést k rozvoji osteoporózy v pozdějším věku a jednak z důvodu rizika dlouhotrvajícího antikoncepčního účinku, který je u této metody udáván až 1,5 roku (tzv. post-pill effect).

Přehled antikoncepčních metod
Na závěr nabízíme tabulku, v níž jsou jednotlivé metody kontracepce seřazeny podle základních vlastností (hormonální / nehormonální, dlouhodobá / krátkodobá).

 

Hormonální Nehormonální Dlouhodobá antikoncepce Krátkodoba antikoncepce
Perorální antikoncepce (pilulky) Nitroděložní tělíska Nitroděložní tělíska Perorální antikoncepce (pilulky)
Vaginální kroužky Bariérové metody – kondomy, pesary Hormonální nitroděložní tělíska Vaginální kroužky
Náplasti k aplikaci na kůži

Sterilizace

Sterilizace

Náplasti k aplikaci na kůži
Injekce     Injekce
Hormonální nitroděložní tělíska      

 

Rubriky:
Gynekologie
frame-scrollup