Telefonní kontakt: 596 625 045
733 746 451

Indukce porodu před termínem je tím nejlepším pro matku i dítě

22.06.2016
Američtí vědci přišli s průlomovým zjištěním, že plánované vyvolání porodu v týdnu před samotným termínem porodu je tou nejbezpečnější cestou, jak může žena završit své těhotenství.
Indukce porodu před termínem je tím nejlepším pro matku i dítě

Asi jen naprosté minimum žen a – nutno přiznat – také malé množství lékařů v dnešní době preferuje vyvolání porodu kolem nebo před termínem porodu oproti jeho spontánnímu začátku. Obecně panuje představa, že indukovaný (vyvolávaný) porod jde proti přírodě, má vyšší míru komplikací a měl by být tedy vyhrazen pouze pro ženy, které se již blíží k oné hranici 42. týdne, po němž by žádná žena rodit neměla, nebo pro ty těhotné, jejichž těhotenství je rizikové a vyžaduje ukončení z jiného důvodu. Avšak ženy se zdravě probíhajícím těhotenstvím? To by navrhlo skutečně jen pár lékařů a ještě menší počet žen by takovou nabídku přijalo.

Jak však ukázala do detailu zpracovaná studie lékařů z několika amerických univerzit, realita se od našich představ může lišit....

Čím delší těhotenství, tím vyšší riziko úmrtí plodu
Základní myšlenkou, která vedla k vypracování této práce, byly důkazy hromadící se od 80. let minulého století, které hovoří o tom, že v závěru těhotenství je pravděpodobnost nitroděložního odúmrtí plodu nejvyšší. Konkrétní důvod pro toto zjištění nemáme, předpokládá se však podíl ztráty vyživovací funkce placenty.

Když tedy lékaři začali tuto myšlenku dále zpracovávat, zjistili, že počet náhlých nitroděložních úmrtí je vyšší, než je počet úmrtí způsobených komplikacemi po porodech předčasných (patří zde především poruchy dýchání). Dokonce již také dnes víme, že s každým dalším týdnem těhotenství se riziko nitroděložního úmrtí dítěte postupně zvyšuje.

Z tohoto pohledu se tedy jeví optimální skutečně porodit těsně před termínem porodu, kdy jsou minimalizována rizika jak z pohledu nezralosti dítěte, tak z pohledu rizika jeho náhlého nitroděložního úmrtí. Ovšem jak to je s komplikacemi na straně matky?

Častějších císařských řezů se nemusíme bát
Kritici by jistě v tuto chvíli argumentovali, že vyvolávané porody zvyšují riziko císařského řezu, protože tímto postupem jdeme proti přirozené „přípravě porodních cest“, které tak jsou u indukce porodu více náchylné k „selhání“. A právě v tomto bodě tkví revolučnost celé studie...

Lékaři totiž ve spolupráci se statistiky spočítali, že k jasné odpovědi na tuto otázku by potřebovali získat data z 2 až 12 miliónů porodů! Protože si však uvědomovali, že takovou studii nebude nikdo schopen zorganizovat, rozhodli se k sestrojení speciálního statistického modelu zvaného Monte Carlo. Do něj zakomponovali 60 možných výsledků porodu a jeho komplikací a pomocí složitých výpočtů porovnávali tyto výstupy u těhotných v týdnu před termínem porodu a v týdnu mezi 41+0 a 42+0. Výsledky pak byly překvapující.

Indukce porodu před termínem porodu byla zatížena nižší úmrtností dětí před, během i v době těsně po porodu. Dále byl tento postup zatížen nižší mírou císařských řezů a z hlediska vážných zdravotních komplikací bylo vyvolání porodu opět výhodnější než vyčkávání na spontánní porod po 41. týdnu těhotenství. Jedinou situací, v niž se oba přístupy nelišily, byl počet úmrtí matek v souvislosti s porodem.

Vyvolání porodu je tou správnou cestou
Z výsledků této práce tedy jasně vyplývá, že vyvolání porodu před samotným termínem je sice postupem ne zcela v souladu s přírodou, ale z hlediska moderního porodnictví je tou správnou cestou završení těhotenství. Vždyť nám všem jde především o zdravá miminka bez zdravotních následků a maminky, které si projdou svým porodem spokojené a hlavně ve zdraví.

Poznámka na závěr: Kdybychom vše nechali na přírodě – jak se například děje v některých státech Afriky, kde neexistuje jakákoli odborná porodnická péče – byli bychom svědky úmrtí každého 20. narozeného dítěte. Jen díky naší vyspělé péči to je jen jedno z 500 narozených...

 

Plná verze anglického článku: Medscape

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Porody do vody: přínosy pro dítě jsou nejasné

Klokánkování nezralých novorozenců výrazně podporuje jejich zdraví

Rubriky:
Porod
frame-scrollup