DŮLEŽITÉ – Omezení ordinačních hodin 16.-20.3.2020 | Aktuality | GYNORD plus

Telefonní kontakt: 596 625 045

DŮLEŽITÉ – Omezení ordinačních hodin 16.-20.3.2020

15.03.2020
Vzhledem ke zhoršující se situaci kolem šíření koronaviru v České republice jsme nuceni přistoupit k úpravám týkajících se námi poskytované péče a ordinačních hodin.
DŮLEŽITÉ – Omezení ordinačních hodin 16.-20.3.2020

Na základě nařízení vlády České republiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a doporučení profesních sdružení lékařů v nadcházejícím týdnu od 16.3. do 20.3.2020 jsme nuceni upravit námi poskytovanou péči takto:

 • Budeme postupně rušit veškerá preventivní a další „neakutní“ vyšetření, která mohou snést odkladu. Pacientky, kterých se toto týká, budou telefonicky kontaktovány našimi sestřičkami, nebo mohou samy zavolat na náš telefon 596 625 045 a informovat se.
 • Nadále budou probíhat pravidelná i specializovaná vyšetření těhotných bez významných omezení. Těhotné pravidelnou péči potřebují a i když se jedná o „neakutní“ vyšetření, my je nechceme odmítat a posílat do nemocnic, kde by tím docházelo k nadměrné kumulaci lidí.
 • V případě, že je v čekárně přítomna již jiná pacientka před Vámi, prosíme, zaklepejte nebo zazvoňte na sestřičku, vyčkejte na její příchod a zeptejte se jí, kdy byste se měla vrátit, abyste byla v čekárně sama. Zamezíme tak kumulaci lidí na jednom místě.
 • Z důvodu snížení rizika přenosu event. nákazy mezi našimi pracovníky jsme vytvořili týmy lékař-sestra, které se nebudou potkávat. Znamená to tak, že v ambulanci bude vždy přítomna jen jedna sestřička místo dvou a lékař bude více zatížen dokumentací. Mějte, prosím, pochopení při případném delším čekání.
 • V případě, že budete mít s sebou na vyšetření doprovod, prosíme, vemte s sebou maximálně jednoho člověka.
 • Všem pacientkám i jejich doprovodům bude při příchodu do ambulance změřena bezkontaktně tělesná teplota. V případě naměřené teploty nad 38,0 st. Celsia nebo nálezu dalších podezřelých příznaků rozhodne lékař dle akutnosti daného vyšetření o vpuštění pacientky, příp. doprovodu, do ambulance.
 • Pokud potřebujete vypsat recept bez nutnosti vyšetření, prosíme, kontaktujte nás buď pomocí on-line formuláře nebo na telefonu 596 625 045.

Ordinační hodiny budou v týdnu od 16.3. do 20.3.2020 upraveny následovně:

 • 16.3., pondělí - MUDr. Fousek - ordinační hodiny bez omezení, všechny objednané pacientky budou ošetřeny
 • 17.3., úterý - 7:00 - 10:00 - MUDr. Poláček - jen akutní případy, krevní odběry, recepty, následně bude ambulance uzavřena
 • 18.3., středa - MUDr. Fousek - pouze akutní případy, krevní odběry, těhotenské poradny, těhotenská UZ vyšetření, recepty
 • 19.3., čvrtek - 7:00 - 10:00 - MUDr. Fousková - jen akutní případy, krevní odběry, recepty, následně bude ambulance uzavřena
 • 20.3., pátek - 7:00 - 10:00 - dle zdravotního stavu a dostupnosti lékaře a sestry jen akutní případy, krevní odběry a recepty, následně bude ambulance uzavřena

Akutní gynekologická vyšetření mimo tyto ordinační hodiny budou provedena na Vaší spádové gynekologické pohotovosti.

Provoz naší ambulance v dalším týdnu bude ještě určen dle nejnovějšího vývoje situace. Pro aktuální informace sledujte naše internetové stránky nebo Facebook.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví a nervy v této nelehké době.

Tým GYNORDplus :-)

Rubriky:
Z naší ambulance
frame-scrollup